Basisschool en Cito gaat over informatie die van belang is als je kind in het basisonderwijs terecht komt en Cito-toetsen moet gaan maken. Die Cito-toetsen tellen zwaar mee en vormen de basis van de toekomst van je kind. Adviezen die in de bovenbouw gegeven worden hangen namelijk aan de Cito-scores voor vakken als rekenen en begrijpend lezen, maar ook spelling en woordenschat.